VietHealthy

VietHealthy

Hồ Chí Minh: 093 837 8099 Hà Nội: 096 608 1248 Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm Facebook Bán Hàng Cùng VietHealthy

Combo thải độc đường tiêu hóa

Combo thải độc đường tiêu hóa

1. Hướng dẫn thực hiện: http://chiase.viethealthy.com/BaiViet/PHUONG-PHAP-THAI-DOC-HE-TIEU-HOA-THAI-DOC-GAN-VA-LOAI-BO-KIM-LOAI-NANG-609?info=ThongTinSP

2. Combo thải độc đường tiêu hóa hoàn toàn tự nhiên bao gồm:

1 túi coffee enema 200g
1 túi truyền coffee enema

2 dây truyền enema

1 hộp khoáng sét Bentonite 200g
1 túi vỏ hạt mã đề 150g
1 túi muối biển tinh khiết 200g
1 túi bột Amla 200g

Sức Khỏe

Làm Đẹp

Gia Dụng

Thực Phẩm

Healthy Drink