VietHealthy

VietHealthy

Hồ Chí Minh: 093 837 8099 Hà Nội: 096 608 1248 Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm

Combo thải độc đường tiêu hóa

Combo thải độc đường tiêu hóa

1. Hướng dẫn thực hiện: http://chiase.viethealthy.com/BaiViet/PHUONG-PHAP-THAI-DOC-HE-TIEU-HOA-THAI-DOC-GAN-VA-LOAI-BO-KIM-LOAI-NANG-609?info=ThongTinSP

2. Combo thải độc đường tiêu hóa hoàn toàn tự nhiên bao gồm:

1 túi coffee enema 200g
1 túi truyền coffee enema

2 dây truyền enema

1 hộp khoáng sét Bentonite 200g
1 túi vỏ hạt mã đề 150g
1 túi muối biển tinh khiết 200g
1 túi bột Amla 200g

Sức Khỏe

Làm Đẹp

Gia Dụng

Thực Phẩm

Healthy Drink