VietHealthy

VietHealthy

SĐT liên hệ: 093 837 8099 (08:00-17:00 T2-T7) Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm Facebook Bán Hàng Cùng VietHealthy

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

 • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
 • Chuyển khoản vào các tài khoản của Viethealthy

Vietcombank
Tp. Hồ Chí Minh
 • Tên tài khoản: CN Công ty cổ phần VietHealthy tại TP. HCM
 • Số tài khoản: 007 100115 9417
 • Chi nhánh: 29 Bến Chương Dương, Quận 1, HCM
Hà Nội
 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần VietHealthy
 • Số tài khoản: 002 100043 2018
 • Chi nhánh: Vietcombank – CN Hà Nội

Techcombank
Tp. Hồ Chí Minh
 • Tên tài khoản: CN Công ty cổ phần VietHealthy tại TP. HCM
 • Số tài khoản: 191 3115 5874 013
 • Chi nhánh: 99A123 Cộng Hòa, quận Tân Bình,HCM
Hà Nội
 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần VietHealthy
 • Số tài khoản: 190 3057 9568 019
 • Chi nhánh: TECHCOMBANK – CN Hà Nội