VietHealthy

VietHealthy

Hồ Chí Minh: 093 837 8099 Hà Nội: 096 608 1248 Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm Facebook Bán Hàng Cùng VietHealthy

Bộ 4 thìa đong inox cao cấp

Bộ 4 thìa đong inox cao cấp - HOT

Giá: 79,000 59,000 VND

Bộ 4 thìa đong inox cao cấp:

  • 1 thìa 1.25 ml (1/4 thìa cà phê)
  • 1 thìa 2.5 ml (2/3 thìa cà phê)
  • 1 thìa 5 ml (1 thìa cà phê)
  • 1 thìa 15 ml (1 thìa canh)

Sức Khỏe

Làm Đẹp

Gia Dụng

Thực Phẩm

Healthy Drink