VietHealthy

VietHealthy

Hồ Chí Minh: 093 837 8099 Hà Nội: 096 608 1248 Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm

Dây truyền súc ruột Enema

Dây truyền súc ruột Enema

Giá: 5,000 VND

Mô tả         Dây nối (vào bộ dụng cụ Túi truyền dịch y tế) - dùng trong phương pháp súc rửa đại tràng bằng cafe (cafe enema), loại dùng 1 lần


Sức Khỏe

Làm Đẹp

Gia Dụng

Thực Phẩm

Healthy Drink