VietHealthy

VietHealthy

SĐT liên hệ: 093 837 8099 (08:00-17:00 T2-T7) Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm Facebook Bán Hàng Cùng VietHealthy

Dây nhựa

Dây nhựa

Giá: 5,000 VND

Nguồn gốc: Trung Quốc

Dây nối loại dùng 1 lần sau khi sử dụng. 

Hạn sử dụng: 3 năm khi chưa khui sản phẩm.


Sức Khỏe

Gia Dụng

Thực Phẩm

Healthy Drink

Tour Chăm Sóc Sức Khỏe

Khác