VietHealthy

VietHealthy

Hồ Chí Minh: 093 837 8099 Hà Nội: 096 608 1248 Kiểm Tra Đơn Hàng Kiểm Tra Tích Điểm Facebook Bán Hàng Cùng VietHealthy

Dây truyền

Dây truyền

Giá: 5,000 VND

Nguồn gốc: Trung Quốc

Dây nối (vào bộ dụng cụ Túi truyền dịch y tế) - dùng trong phương pháp súc rửa đại tràng bằng cafe (cafe enema), loại dùng 1 lần sau khi sử dụng. 

Hạn sử dụng: 3 năm khi chưa khui sản phẩm.


Sức Khỏe

Gia Dụng

Thực Phẩm

Healthy Drink

Tour Chăm Sóc Sức Khỏe

Khác